Spolupráca

Posted on Posted in Nezaradené

Medzinárodná spolupráca a príspevok sociálneho zabezpečenia Podpora medzinárodnej spolupráce príslušných občianskych, výskumných, verejných a profesijných organizácií v súlade s cieľmi stanovenými v Sendaiskovom rámci na zníženie rizika katastrof 2015 – 2030. Činnosti na podporu bezpečnostných a záchranných misií na záchranu občanov v krízových situáciách mimo ich domova; Odborné poradenstvo a činnosti na zabezpečenie ochrany strategickej […]

Preventívne opatrenia

Posted on Posted in Nezaradené

Pokiaľ možno zdržiavať sa doma, Vychádzať von iba na miesta kde nedochádza ku koncentrácii osôb, počas pobytu vonku sa k nikomu nepribližovať, napr. prechádzky, Pri nákupe potravín použiť ochrannú rúšku alebo masku a dvoje gumených rukavíc, prvú vrstvu rukavíc po príchode vyhodiť a v druhej dezinfikovať masku a oblečenie, všetky použité veci vyhodiť do vreca, namazať dezinfikované časti tela krémom, […]

Hodnotenie hrozieb a zraniteľnosti

Posted on Posted in Nezaradené

Audit širokého spektra prírodných, náhodných, ľudských hrozieb a priemyselných rizík. Analýza rizík, hrozieb a slabých miest a ich dôsledkov. Vplyv na bezpečnosť, krízové riadenie, kontinuitu podnikania, komunikáciu, fyzickú a technickú bezpečnosť a pohotovostnú pripravenosť. Lepšie riadenie v núdzových situáciách a hodnotenie rizika. Účinnejšie systémy ochrany – posilnenie pohotovostných služieb pri epidémií a / alebo prepuknutí […]