helfni.sk

Čo je Helfni.sk?

Helfni.sk je aplikácia pre oznamy dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí na pomoc komunitám a ľudom ohrozeným a postihnutým COVID-19 (Koronavírusom).

Helfni.sk je virtuálny trh pre dobrovoľnícke príležitosti, ktorý automatický spája organizácie hľadajúce pomoc s ľuďmi ochotnými pomáhať. Aplikácia je voľno dostupná, necenzurovaná a generuje zoznám dobrovoľníkov a ponuky pre nich. Samosprávam, domovom dôchodcov, domovom sociálnych služieb, detským domom a súkromným organizáciám zjednoduší riadenie činností dobrovoľníkov podľa miesta, dátumu, času aj dobrovoľníckej úlohy.

Ak máte kvalifikáciu a skúsenosti v sociálnej práci, verejných službách, komunikácii, zdravotníctve, logistike, marketingu, manažmentu a vo vzdelávaní, alebo viete šiť, môžete prispieť svojím elánom a dajte vedieť o sebe na  helfni.sk.

Informácie šírime bezplatne, rýchlo a spoľahlivo konečným užívateľom prostredníctvom sociálnych sietí.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. Sme radi, že aj váš príspevok pomôže spojiť dobrovoľníkov s tými, ktorí pomoc potrebujú.