Analýza rizík

  • Audit bezpečnosti a možných foriem hrozieb.
  • Realizácia analýzy rizík a núdzových plánov, stratégií, politík pre regionálnu. cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu.
  • Zabezpečenie odborných činností v oblasti civilnej ochrany a predchádzanie formám hybridných hrozieb a zmeny klímy.
  • Spolupráca, podpora a poradenstvo v otázkach civilnej ochrany.
  • Poradenstvo v oblasti hybridných hrozieb a zmeny klímy pre orgány samosprávy a súkromných subjektov.
  • Expertné, technické činnosti a poradenstvo pre orgány činné v trestnom konaní.