Spolupráca

Medzinárodná spolupráca a príspevok sociálneho zabezpečenia Podpora medzinárodnej spolupráce príslušných občianskych, výskumných, verejných a profesijných organizácií v súlade s cieľmi stanovenými v Sendaiskovom rámci […]