Spolupráca

  • Medzinárodná spolupráca a príspevok sociálneho zabezpečenia
  • Podpora medzinárodnej spolupráce príslušných občianskych, výskumných, verejných a profesijných organizácií v súlade s cieľmi stanovenými v Sendaiskovom rámci na zníženie rizika katastrof 2015 – 2030.
  • Činnosti na podporu bezpečnostných a záchranných misií na záchranu občanov v krízových situáciách mimo ich domova;
  • Odborné poradenstvo a činnosti na zabezpečenie ochrany strategickej infraštruktúry;